view cart menu separator categories menu separator faq
advanced search
Công ty Cổ phần Nến Xinh được thành lập vào năm 2005 do nhóm sinh viên Kinh Tế - lớp Ngoại thương 2 Khóa 28 sáng lập. Với ý tưởng kinh doanh đó, chúng tôi đã mạnh dạng phát triển công ty ngày càng phát triển và phục vụ quý khách hàng ngày càng tốt hơn.
Phương châm của chúng tôi là khách hàng.
Last Updated: 23 Dec 2005 03:52:53 PST home  |  about  |  terms  |  contact
Powered by eCRATER - a free online store builder